Frades
Frei Alex Oliveira Almeida, OFM

Frei Alex Oliveira Almeida, OFM

Frei Ataufo Dheinyson Ferreira Magalhães, OFM

Frei Ataufo Dheinyson Ferreira Magalhães, OFM

Frei Benedito Lemes Sobrinho Júnior, OFM

Frei Benedito Lemes Sobrinho Júnior, OFM

Frei Beraldo José Hanlon, OFM

Frei Beraldo José Hanlon, OFM

Frei Carlos Antônio da Silva, OFM

Frei Carlos Antônio da Silva, OFM

Frei Carlos Alberto da Costa JR, OFM

Frei Carlos Alberto da Costa JR, OFM

Frei Donald Alfonso Chin, OFM

Frei Donald Alfonso Chin, OFM

Frei Donário Falconeri Cardoso, OFM

Frei Donário Falconeri Cardoso, OFM

Frei Donizete Pereira de Castro, OFM

Frei Donizete Pereira de Castro, OFM

Frei Edgar Alves Pereira, OFM

Frei Edgar Alves Pereira, OFM

Frei Edgar Vieira Manso, OFM

Frei Edgar Vieira Manso, OFM

Frei Ednilson Vaz, OFM

Frei Ednilson Vaz, OFM

Frei Fábio Inácio Borges, OFM

Frei Fábio Inácio Borges, OFM

Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, OFM

Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, OFM

Frei Fernando da Costa Morais, OFM

Frei Fernando da Costa Morais, OFM

Frei Francisco Rodrigues de Oliveira, OFM

Frei Francisco Rodrigues de Oliveira, OFM

Frei Flávio Pereira Nolêto, OFM

Frei Flávio Pereira Nolêto, OFM

Frei Jaime Batista Tavares, OFM

Frei Jaime Batista Tavares, OFM

Frei Jair Ferreira da Cruz, OFM

Frei Jair Ferreira da Cruz, OFM

Frei Janilson Luiz Coelho, OFM

Frei Janilson Luiz Coelho, OFM

Frei João Mendes Rodrigues, OFM

Frei João Mendes Rodrigues, OFM

Frei João Paulo Nascimento dos Santos, OFM

Frei João Paulo Nascimento dos Santos, OFM

Frei João Soares da Silva, OFM

Frei João Soares da Silva, OFM

Frei Juvenal Leahy, OFM

Frei Juvenal Leahy, OFM

Frei Longuinho Rodrigues de Menezes, OFM

Frei Longuinho Rodrigues de Menezes, OFM

Frei Lucas Carvalho Machado, OFM

Frei Lucas Carvalho Machado, OFM

Frei Lucas de Sousa Lobo, OFM

Frei Lucas de Sousa Lobo, OFM

Frei Lucas Espedito Izaqueu, OFM

Frei Lucas Espedito Izaqueu, OFM

Frei Luiz Antônio Vieira, OFM

Frei Luiz Antônio Vieira, OFM

Frei Luiz Alberto de Souza, OFM

Frei Luiz Alberto de Souza, OFM

Frei Marciel Clementino da Silva, OFM

Frei Marciel Clementino da Silva, OFM

Frei Marco Aurélio da Cruz, OFM

Frei Marco Aurélio da Cruz, OFM

Frei Marcos Vinicius de Oliveira  Magi, OFM

Frei Marcos Vinicius de Oliveira Magi, OFM

Frei Matheus Morais Dutra, OFM

Frei Matheus Morais Dutra, OFM

Frei Paulo Henrique Neves Brito, OFM

Frei Paulo Henrique Neves Brito, OFM

Frei Paulo Sérgio de Souza, OFM

Frei Paulo Sérgio de Souza, OFM

Frei Raylan Silva das Chagas, OFM

Frei Raylan Silva das Chagas, OFM

Frei Renildo Belarmino da Silva, OFM

Frei Renildo Belarmino da Silva, OFM

Frei Renildo Cirineu da Silva, OFM

Frei Renildo Cirineu da Silva, OFM

Frei Rogério Ferreira Constantino, OFM

Frei Rogério Ferreira Constantino, OFM

Frei Ronaldo Alves da Silva, OFM

Frei Ronaldo Alves da Silva, OFM

Frei Ronildo Arruda de Souza, OFM

Frei Ronildo Arruda de Souza, OFM

Frei Sebastião Queiroz, OFM

Frei Sebastião Queiroz, OFM

Frei Sérgio Ferreira de Almeida, OFM

Frei Sérgio Ferreira de Almeida, OFM

Frei Sérgio Luiz de Oliveira, OFM

Frei Sérgio Luiz de Oliveira, OFM

Frei Túlio de Oliveira Freitas, OFM

Frei Túlio de Oliveira Freitas, OFM

Frei Vilmar Rodrigues Batista, OFM

Frei Vilmar Rodrigues Batista, OFM

Frei Wanderley Carvalho do Couto, OFM

Frei Wanderley Carvalho do Couto, OFM

Frei William Dantas da Silva, OFM

Frei William Dantas da Silva, OFM